Glasba 7

Glasba v srednjem veku, uvod
DZ str. 28. in 29.


Spoznali bomo novo zgodovinsko obdobje: 
srednji vek. 


Na katere stvari pomisliš ob besedi srednji vek? 

Glasba se je v srednjem veku razvijala med duhovščino. Torej v cerkvah in samostanih. Poslušaj kako zveni najstarejša cerkvena srednjeveška glasba.
*Kdo je izvajalec skladbe?
*Je skladba vokalna, inštrumentalna ali vokalno - inštrumentalna?
*Je skladba enoglasna ali večglasna?

Na sliki je papež Gregor Veliki oz. Gregor 1.
Preberi si besedilo tukaj in odgovori na spodnja vprašanja. 
(odgovore zapiši v delovni zvezek na str. 28 spodaj).

*Čigav zavetnik je papež Gregor 1.?
*Zakaj je dobil naziv "veliki" ?
*Kaj je naredil s svojo domačo palačo?

______________________________________

Glasba v starem veku, Rim

V delovnem zvezku na strani 22 preberi besedilo in si podčrtaj naslednje besede:
*izhaja iz starogrške tradicije
*135 dni prazničnih dni

Reši nalogo 8 na strani 22. 


Glasba v starem veku, stara Grčija

Poslušaj rekonstrukcijo stare grške glasbe:Grki veljajo za najstarejšo kulturo v Evropi. Zelo radi so imeli glasbo. Veliko jim je pomenila in povsod so jo uporabljali (festivali, poroke, pogrebi, visoki obiski ...). 
Glasbeniki so bili v Grčiji zelo cenjeni. 

Grki so imeli radi tudi druge umetnosti: ples, poezijo, dramo, likovno umetnost.

Grki so se radi zbirali v skupinah, kjer so glasbeniki igrali, plesalci plesali, drugi so brali poezijo ...

Bog glasbe je bil Apolon. Velikokrat so ga upodabljali z liro v roki.


Najstarejši grški glasbeni zapis je Seikilova pesem. 

Vklesana je bila nagrobni spomenik. Poslušaj jo:


Najbolj priljubljen inštrument je bila lira.
Poznali pa so tudi dvojni aulos, kitharo in sirinks.

Kithara je posebna oblika grške lire.
Dvojni aulos je pihalo.
Lira je bilo najbolj razširjeno glasbilo med starimi Grki.


Spodaj si oglej posnetek sirinksa. 

 Igrali so tudi na različna tolkala, piščali, tamburine, harfe.

Grki so poznali posebno glasbilo - hidraulus. To so bile vodne orgle.
Glasba v starem veku, Indija

Preberi besedilo o Indijski starodavni kulturi v starem veku in reši naloge na str. 18 in 19. 
Na spodnjem posnetku pa si oglej tipičen indijski inštrument HARMONIJ.Glasba v starem veku, Kitajska

Preberi besedilo v delovnem zvezku, na strani 16.

 Podčrtaj si naslednje besede:
*3 tisoč let pr. n. št.
*Rumeni cesar
*iznašel kitajsko pisavo
*utemeljil kitajsko medicino
*predstavil glasbo množicam
*je imela glasba pomembno vlogo.


Tradicionalni kitajski glasbeni lestvici rečemo tudi PENTATONIKA. Sestavljena je iz petih tonov. To so toni: c, d, e, g, a (do, re, mi, sol, la).
Klikni na spodnjo povezavo ter iz tonov c, d, e, g, in a naredi svojo pesem v pentatoniki. Pozor uporabi samo tiste barve kvadratkov, kot je na sliki.

Primer skladbe:

Ko končaš, jo preneseš na svoj računalnik:

Potem pa mi posnetek pošlji v skupino (7.a, 7.b) na Teams. Rok za oddajo je 24.11.2020.


Glasba v starem veku, Mezopotamija

Preberi besedilo v delovnem zvezku na strani 15. 

DZ si podčrtaj naslednje besede:
*med Evfratom in Tigrisom
*"med dvema rekama"
*Sumerci
*2600 pr.n.št.
*poljedelci
*namakalne naprave
*zelo radi so imeli glasbo

Reši 1. nalogo v DZ na strani 15.

Potem pa si nekam, na stran 15 zapiši še naslednje:

Najbolj značilna glasbila sta bila v Mezopotamiji

harfa s pozlačeno bikovo glavo
in glasbilo, ki ga imenujemo udDanes lahko glasbilo ud vidimo in slišimo v Turčiji. 
Poslušaj še sumersko glasbo in tradicionalno glasbilo ud ter harfo.


19.10.2020: Glasba v starem veku, Egipt

Odpri DZ na strani 14 preberi zgornji odstavek in podčrtaj naslednje besede:
*3000 let pr.n.št.
*slikarij v faraonskih grobnicah
*ohranjenih glasbilih v grobnicah
*poklicne glasbenike
*za eno največjih časti je veljalo igranje in petje egipčanskim bogovom
*boginja Hathor, boginja glasbe
*pele in igrale so večinoma ženskeReši še 1. in 2. nalogo na strani 14.

_________________________________________


Učna tema: Antonio Vivaldi


Je renesančni skladatelj, najbolj poznan po štirih violinskih koncertih: Štirje letni časi (pomlad, poletje, jesen, zima).

Poslušaj njegovo "Pomlad". Original in priredbo.

Original:


Priredba:
Naloga: 
Izberi si en violinski koncert iz cikla Štirje letni časi (pomladi, poletje, jesen ali zima) in na zidu (Padlet) objavi priredbo izbranega dela.


Na zidu najdi stolpec z originalno verzijo in v ta stolpec objavi svojo najdeno priredbo. 

Primer: Če si izbral/a zimo, objavi svoj posnetek pod stolpec ZIMA.

Lahko je rock, metal, elektro ali kakšna druga zvrst.

Namig: Na yt išči v angleščini.Recimo: Vivaldi, spring, metal version.

Ali pa: Vivaldi, winter, techno version...

Klik na zid


NE POZABI SE PODPISATI!!!

_________________________________


Učna tema: virtualni sprehod po baroku

Klik na razlago

Na spodnjem naslovu Klik se virtualno sprehodi po Ptujskem muzeju. 

Po slikah lahko spoznaš kakšno je bilo življenje v baroku.

Naloga:
Sprehodi se po muzeju,
izberi tisto sliko, ki ti je najbolj zanimiva,
naredi printscreen portreta  in v padletu objavi sliko. 
Poleg slike napiši zakaj si izbral/a ravno to sliko.

Ne pozabi se PODPISATI.

Do padleta lahko dostopaš tukaj.


Učna tema: Glasba v baroku
Georg Friedrich Händel: oratorij Mesija - Aleluja

1. pozorno si oglej zelo znan del iz oratorija Mesija: Aleluja

2. Prva izvedba oratorija Mesije je bila napisana že davnega leta 1742. Danes pa je to izjemno popularna skladba tudi v drugih glasbenih zvrsteh:


3. naloga: Sledi navodilom na posnetku ter svoje fotografije objavi tukaj - padlet (stolpec 7. razred).
Fotografije naloži na Padletu in jih ni treba pošiljati na mail.
NE POZABI SE PODPISATI!

_______________________

Učna tema: Glasba v baroku, uvod
DZ str. 60

Za barok je značilno bogato okrasje. 
Slika prikazuje baročno cerkev.
Barok in rokoko: zgodba o videzu, značilnostih in razlikah med ...

V glasbi pa so okraševali MELODIJO in sicer z okraski, ki jim v glasbi rečemo trilčki.
To pomeni, da so melodiji dodali tone

Poglej kako to zgleda v notnem zapisu. 

Okraski so zapisani z dvema črkama tr (kar pomeni: trilček)
1. Reši 1. nalogo na strani 60. Pomagaj si z besedilom, ki ga najdeš na strani 60 v delovnem zvezku. 

2. Na strani 61 imaš primere glasbil v baroku. Nova glasbila, ki se pojavijo so VIOLA DA GAMBA in VIOLA DA BRACCIO.
Obe glasbili sta se seveda pojavili že v renesansi, vendar sta se drugače imenovali. 

Reši 2. nalogo na strani 61. 

Reši 3. nalogo na strani 61.
Na spletu najdi podatke katero glasbilo je VIOLA DA GAMBA in katero VIOLA DA BRACCIO. 

Odgovor zapiši na črto v 3. nalogi na strani 61.

Fotografijo strani 60 in 61 mi pošlji na mail.


Učna tema: Jacobus Petelin Gallus
DZ str. 54

KLIK na video razlago


Slika:Jakobus Händl Gallus dictus Carniolus 1590.png - Wikipedija ...
1.Reši naloge 4. in 5. na strani 54

2. Preberi spodnji tekst na strani 55 in odgovori na vprašanje:
V čem je razlika med obema notnim zapisoma na strani 55 - Musica noster amor in Ecce, quomodo moritur iustus?
Kateri notni zapis je motet in kateri madrigal? Kako to prepoznaš?

Odgovore najdeš v delovnem zvezku od strani 42 naprej.

Odgovor zapiši na prazne črte, na strani 57.

Gallusova dvorana | Cankarjev dom3.Reši še naloge na strani 56.

Slikane strani (54, 55, 56) mi pošlji na mail do petka 24.4.2020.


________________

Učna tema: preverjanje znanja - križanka

Reši križanko in jo pošlji na mail. Če križanke ne moreš skopirati jo lahko prerišeš v delovni zvezek na prazne strani. Pomagaj si z delovnim zvezkom.
Učna tema: Renesančna glasba na Slovenskem
delovni zvezek, str. 53


1. Odpri delovni zvezek na strani 53. Klikni tukaj
Poglej si posnetek in naredi naloge na strani 53.


__________________________

Učna tema: plesi  v renesansi
delovni zvezek str. 50

1.Opiši obe sliki v delovnem zvezku (str.50). 

Renesančne plese so plesali tako na dvorih kot na podeželju.

Opiši razlike med dvornim in ljudskim renesančnih plesom. Odgovore napiši v DZ, str. 52LJUDSKI RENESANČNI PLES

DVORNI RENESANČNI PLES


2. Renesančni plesi so zelo podobni srednjeveškim. 
V spodnjih posnetkih si boš ogledal/a tri renesančne plese. 

To so:
pavana, galiarda in saltarello.

Pozorno si oglej spodnje posnetke.

Pavana:

Galiarda:

Saltarello: 
Razpredelnico preriši v delovni zvezek (str.52 - zapiski) in jo reši (v zgornjo vrstico lahko prepišeš samo besede: Tempo glasbe, Značaj glasbe, Opis plesa). 
Besede v oklepajih ni potrebno prepisovati, saj so ti samo v pomoč. SLIKO NAREJENE NALOGE POŠLJI NA MAIL.


____________________________

Učenci 7. razreda

KVIZ, ki sem ga ustvarila je vaša naloga. Ker se nekateri še vedno hecate in ne sledite navodilom (se ne podpisujete z LASTNIM imenom in priimkom), 
mi po končanem kvizu OBVEZNO pošljite printscreen rešenega kviza (na mail). 
Če tega ne naredite, smatram, da naloga ni opravljena!
____________________________

Učna tema: inštrumentalna glasba v renesansi
učbenik str. 46


Naloge boš reševal/a v delovni zvezek.Pozorno preberi spodnja navodila. Nekatere naloge od tebe zahtevajo pošiljanje maila. 

Prosim pošlji en mail na katerem naj bodo vse naloge, ki so označene z rumeno barvo. Tema je precej obsežna, zato si delo razdeli na več dni. 

Rok za oddajo nalog je ponedeljek, 30.3.2020.


1. Preberi besedilo na strani 46 v učbeniku. Spodaj je nekaj primerov TABULATUR.Odgovori v delovni zvezek: Kako se tabulatura razlikuje od zapisov pesmi, ki jih najdeš v pesmarici? (napiši 3 razlike)


Rezultat iskanja slik za tabulatura
Rezultat iskanja slik za tabulatura

2. Na spletu najdi moderno tabulaturo. Sliko pošlji na mail. V mailu razloži tudi, kaj je to tabulatura (s svojimi besedami - tako, kot v šoli).

3. Pozorno si oglej spodnji inštrument. Imenujemo ga LUTNJA in je značilen renesančni inštrument.
Na spletu najdi 3 zanimivosti o lutnji in podatke pošlji na mail.


4. Reši stran 47. in 48. v delovnem zvezku. Poslušaj glasbene primere in odgovori na vsa vprašanja. 
Vse glasbene primere najdeš na spletnem naslovu: https://www.irokus.si/  (potrebna je registracija). 


______________________________________
Pozdravljen/ a!


Zaradi nastale situacije boste do nadaljnega delali na domu tudi glasbo.


Za vsa vprašanja sem vam dosegljiva na e naslovu: tina.milavec@guest.arnes.si

vsak dan od 8.00 do 15.00. 

Vse teme bodo označene po razredih in datumih. Odgovarjajte v zvezke za glasbo. Če imate delovne zvezke, odgovore pišite na liste ali pa si priskrbite dodaten zvezek.


Ko se vidimo bom pregledala vaše domače delo.


Vsa obravnavana snov pride v poštev pri nadaljnem ocenjevanju znanja.


V času izrednih razmer imate na voljo brezplačna e gradiva vseh delovnih zvezkov in učbenikov na spodnjem naslovu.


https://www.ucimse.com/


https://eucbeniki.sio.si/

https://www.irokus.si/

https://www.irokusplus.si/


Uspešno delo vam želim!


Ni komentarjev:

Objava komentarja